• Pržvekovalci in prašiči

Preventiva
Prventivni posegi pri govedu,drobnici in prašičih zajemajo:
ZAŠČITNA CEPLJENJA OZ. VAKCINACIJE
PREVENTIVNI KLINIČNI PREGLEDI
PREVENTIVNE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE
ZATIRANJE ZUNANJIH IN NOTRANJIH ZAJEDAVCEV

Diagnostika
Vzrok in vrsto obolenja bomo ugotovili s pomočjo naslednjih preiskav:
KLINIČNI PREGLED
LABORATORIJSKE PREISKAVE
ULTRAZVOČNE PREISKAVE
KOPROLOŠKE PREISKAVE
MIKROSKOPSKE PREISKAVE

Posegi
Pri govedu, drobnici in prašičih opravljamo posege vezane na:
ZDRAVLJENJE BOLEZNI
REPRODUKCIJO IN PORODNIŠTVO (UMETNO OSEMENJEVANJE, DIAGNOSTIKA BREJOSTI)
SVETOVANJE IN IZDAJA ZDRAVIL
KONCESIJSKA DELA (JEMANJE KRVI, TUBERKULINIZACIJA, GENOTIPIZACIJA)