• Perutnina

Preventiva
Vzreditelji perutnine dobro vedo kakšno škodo lahko naredijo kužne bolezni. Zato je preventiva zelo pomembna.
Na osnovi priporočenega protokola izdelujemo za rejce perutnine program preventivnih cepljenj proti kužnim boleznim.

 • To so:
  SALMONELOZA
  ATIPIČNA KOKOŠJA KUGA
  INFEKCIOZNI BRONHITIS KOKOŠI
  EPIDEMIČNI TREMOR KOKOŠI
  DIFTERIJA
  BOLEZEN GUMBORO

Diagnostika
Če se v reji pojavi bolezen oz. pogin živali, bomo vzeli vzorce, ter v sodelovanju z NACIONALNIM VETERINARSKIM INŠTITUTOM REPUBLIKE SLOVENIJE določili vzrok nastalih težav.

Posegi
Po postavljeni diagnozi se bomo odločili za vrsto in način terapije.

Svetovanje
Na podlagi do sedaj pridobljenega znanja (ki ga stalno izpopolnjujemo), sodelovanjem z Veterinarsko fakulteto in Komisijo za perutninarstvo ter dolgoletnih izkušenj, rejcem svetujemo glede pravilne prehrane, reje in preventivnih ukrepov.

Za preprečevanje razvoja bolezni in boljši prirast v jati je pomembna pravilna prehrana ter vitaminizacija perutnine.
Posebno skrb namenjamo tudi zatiranju notranjih in zunanjih zajedavcev.