Prosto delovno mesto veterinarja splošne veterinarske prakse

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:
VETERINAR SPLOŠNE VETERINARSKE PRAKSE – M/Ž

Podroben opis delovnega mesta:
DELO VETERINARJA V SPLOŠNI PRAKSI, V AMBULANTI IN NA TERENU.

Trajanje zaposlitve:
določen čas nadomeščanja zaradi začasne odsotnosti (z možnostjo podaljšanja)

Način prijave kandidatov: 
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, e-pošti ali pokličite za razgovor

MARJETKA PODLESNIK SAMEC, 051-618 -179, vp@veterina-lasko.com

Sofinanciranje sterilizacije za mačke (2020)

Previdno s strupi

Pri delu na njivah, vrtovih in v sadovnjakih se pogosto uporabljajo sredstva, ki so za živali strupena. Nemalokrat pride do zastrupitev, zaradi katerih živali hudo zbolijo ali celo umrejo. Zato je prevdnost pri uporabi in shranjevanju strupov zelo pomembna. Naj bo embalaža s strupenimi kemikalijami dobro zaprta in shranjena na mestu, ki živalim ni dostopno.
Pri zastrupitvah s herbicidi, pesticidi in insekticidi je najbolj pogosto prizadeto živčevje, zato imajo živali krče, se slinijo, bruhajo, lahko so nekoordinirane. V tem primeru je nujna veterinarska pomoč.
Strupi za miši in podgane, pa se najprej nalagajo v telesu in začnejo delovat šele po 2-3 tednih. Pride do notranjih in zunanjih krvavitev, ker se kri več ne strjuje. Živali postanejo zelo mirne, so brez apetita in imajo popolnoma bele sluznice. Tudi v teh primerih je nujna veterinarska pomoč.
Če slučajno vidite, da je vaša žival prišla v stik s strupom (nekateri se vpijejo tudi čez kožo), je takojšnji ukrep življenskega pomena, saj z nekaj enostavnih posegov lahko preprečimo zastrupitev organizma.

Pa še en pomemben podatek:
NIKOLI NE UPORABLJAJTE INSEKTICIDOV (SPREJEV, AMPUL, POSIPOV, OVRATNIC) NAMENJENIH PSOM – ZA MAČKE.

Zahvala

V čast in veselje nam je bilo druženje z vami na otvoritvi poslovne enote v Radečah.

Vaša prisotnost nam je obogatila uresničitev naše dolgoletne misli, priti bliže našim zgodovinskim uporabnikom.

Iskrena zahvala za vaš odziv, s katerim  ste dokazali podporo pri uresničitvi naše zgodbe  v poslovni enoti v Radečah, kjer bomo v registrirani enoti uresničevali poslanstvo  veterine, pomagati živalim in prisluhu njihovim lastnikom.

Brez vaše podpore zgodba ne bi bila uresničena.

Vedno dobrodošli.

Za kolektiv Veterinarske postaje Laško, d.o.o.
Marjetka Podlesnik Samec, dr.vet.med.

Otvoritev poslovne enote Radeče in govor

Sprememba pravilnika

Zaradi spremembe pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje STEKLINE, navajamo 11. člen le-taga pravilnika in del pripadajočega Obveznega navodila.

Za vsako nadaljno informacijo smo na razpolago v času delovnika.
Bodite pozorni, da pripeljete pse na cepljenje v letu 2014 znotraj 365 dni od prejšnjega cepljenja, sicer se smatra letošnje cepljenje kot 1.!

“11. člen (preventiva)
(1) Lastniki psov morajo zagotoviti, da so psi prvič cepljeni proti steklini (primarno cepljenje) v starosti od 12 do 16 tednov.
(2) Najpozneje ob prvem cepljenju morajo biti psi označeni in vpisani v centralni register psov v CIS VET (v nadaljnjem besedilu: register psov). Če lastnik psa s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji opravi cepljenje iz tega pravilnika v drugi državi, mora najpozneje v 30 dneh od opravljenega cepljenja veterinarski organizaciji predložiti dokazilo o opravljenem cepljenju, ki ga veterinarska organizacija vnese v register psov.
(3) Drugo in tretje cepljenje psov je treba opraviti v razmakih do 12 mesecev od predhodnega cepljenja, vendar dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem letu. Za tretje cepljenje se uporabijo cepiva, ki zagotavljajo imunost več kot eno leto. Vsa nadaljnja cepljenja se opravijo v skladu z navodili proizvajalca cepiva. Shema cepljenja je navedena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Če se drugo, tretje ali nadaljnja cepljenja ne izvajajo v rokih iz prejšnjega odstavka, se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo cepljenje.
(5) Cepljenje opravljajo veterinarske organizacije in podatke o opravljenih cepljenjih vnesejo v register psov v sedmih delovnih dneh po opravljenem cepljenju.
(6) Veterinarska organizacija vpiše podatke o opravljenem cepljenju proti steklini v register psov in v veterinarski dokument, ki mora spremljati psa.

Podatki o opravljenem cepljenju zajemajo:
a) datum cepljenja;
b) podatke o uporabljenem cepivu (ime cepiva, naziv proizvajalca, serijska št. cepiva, rok uporabnosti cepiva);
c) ime veterinarja, ki je cepljenje opravil;
č) datum naslednjega cepljenja.
(7) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati cepiva, ki se uporabljajo za cepljenje proti steklini, ter veljavnost cepljenja proti steklini so določeni v Prilogi III Uredbe 576/2013/EU.

(8) Ob vsakem cepljenju psov proti steklini je treba psom odpraviti notranje zajedavce.”

Cepljenje proti steklini je leta 2014 obvezno za VSE PSE! Če je bil pes predhodno že cepljen v letih 2012 in 2013, se letošnje cepljenje šteje kot tretje in je potrebno psa ponovno cepiti leta 2017 (od zadnjega cepljenja v letu 2013 ne sme preteči več kot 365 dni!).

Naknadno je bilo izdano OBVEZNO NAVODILO o postopkih izvajanja 11. člena zgoraj omenjenega pravilnika, ki navaja:

“Če do roka, v katerem mora biti opravljeno cepljene, pes iz objektivnih razlogov ne more biti cepljen (bolezen, poškodba, brejost,…), mora lastnik psa pred potekom roka za cepljenje podati na pristojni OU Uprave vlogo, kateri priloži potrdilo lečečega veterinarja o razlogu za prestavitev cepljenja in predlog novega datuma cepljenja psa. Po preučitvi vloge uradni veterinar OU Uprave v CRPsi v opombe vnese razlog za prestavitev cepljenja in predlog novega datuma ter vlagatelju izpisek iz CRPsi.”

Trenutno poteka strožji inšpekcijski nadzor
Če ste bili lastnik psa, kateri vam je poginil, ušel, ste ga oddali ali prodali (ne glede na čas, kdaj točno se je to zgodilo), preverite, ali je pes v Centralnem registru psov odjavljen oz. ni več registriran na vas!

Trenutno poteka strožji inšpekcijski nadzor nad vsemi prijavljenimi psi, ker se ureja stanje živih in cepljenih psov v Sloveniji. V izogib neprijetnostim ali celo visokim kaznim (od 125 – 400€), preverite status vašega psa pri svojem veterinarju.