Sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk v Občini Radeče

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskrbeti za zapuščene živali.

Občina Radeče je skupaj s poslovnima enotama Veterinarske postaje Laško in Veterinarske postaje Sevnica sprejela preventivni ukrep sterilizacije mačk. Poseg je zelo pomemben za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja nezaželenih mačjih mladičev, zmanjšanja števila zapuščenih živali in možnost okužb prenosljivih bolezni.

Sterilizacije mačk bodo potekale do porabe proračunskih sredstev v poslovnih enotah Veterinarske postaje Laško in Veterinarske postaje Sevnica v Radečah. Cena sterilizacije za lastnika živali znaša 30,00 EUR/žival, Občina Radeče subvencionira 20,00 EUR/žival, preostalo razliko do polne cene pa subvencionirata Veterinarska postaja Laško oziroma Veterinarska postaja Sevnica.

Subvencija je namenjena občanom Občine Radeče. Tisti, ki se odločijo za sterilizacijo mačke po subvencionirani ceni, se za poseg lahko naročijo na:

Veterinarski postaji Laško, PE Radeče (tel. št. 03/734-16-16 ali 03/734-16-18)
Veterinarski postaji Sevnica, PE Radeče (tel. št. 041/644-782)

Več informacij o posegu sterilizacije mačk si lahko preberete na naslednjih povezavah: https://www.veterina-lasko.com ali http://www.veterina-sevnica.si

Sofinanciranje sterilizacije za mačke

Sofinanciranje sterilizacije za mačke lastniških mačk v občini Laško po subvencijski ceni 30 eur.

Sterilizacija poteka na veterinarski postaji Laško od 14.1.2019 do porabe predvidenih sredstev. Cena sterilizacije je 65,39 eur.
Lastnik mačke prispeva 30 eur, preostalo razliko pa sofinancirata Občina Laško (20 eur) in Veterinarska postaja Laško (15,39 eur).

Za naročila pokličite 03 734 1616

Subvencija je namenjena občanom Občine Laško.
Posameznemu gospodinjstvu se lahko sofinancira storitev za največ tri živali.

Previdno s strupi

Pri delu na njivah, vrtovih in v sadovnjakih se pogosto uporabljajo sredstva, ki so za živali strupena. Nemalokrat pride do zastrupitev, zaradi katerih živali hudo zbolijo ali celo umrejo. Zato je prevdnost pri uporabi in shranjevanju strupov zelo pomembna. Naj bo embalaža s strupenimi kemikalijami dobro zaprta in shranjena na mestu, ki živalim ni dostopno.
Pri zastrupitvah s herbicidi, pesticidi in insekticidi je najbolj pogosto prizadeto živčevje, zato imajo živali krče, se slinijo, bruhajo, lahko so nekoordinirane. V tem primeru je nujna veterinarska pomoč.
Strupi za miši in podgane, pa se najprej nalagajo v telesu in začnejo delovat šele po 2-3 tednih. Pride do notranjih in zunanjih krvavitev, ker se kri več ne strjuje. Živali postanejo zelo mirne, so brez apetita in imajo popolnoma bele sluznice. Tudi v teh primerih je nujna veterinarska pomoč.
Če slučajno vidite, da je vaša žival prišla v stik s strupom (nekateri se vpijejo tudi čez kožo), je takojšnji ukrep življenskega pomena, saj z nekaj enostavnih posegov lahko preprečimo zastrupitev organizma.

Pa še en pomemben podatek:
NIKOLI NE UPORABLJAJTE INSEKTICIDOV (SPREJEV, AMPUL, POSIPOV, OVRATNIC) NAMENJENIH PSOM – ZA MAČKE.

Sterilizacija in kastracija psov in mačk

Zakaj sterilizirati in kastrirati štirinožne kosmatince?
Razlogov je več. Pri mucah je zastrašujoč podatek, da ima lahko mačka na svoj 6. rojstni dan že 20.000 potomcev. Imamo dovolj toplih domov za vse?

Zakonska obveza skrbnika živali je, da prepreči rojstvo nezaželenih živali. Nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali sodi po Zakonu o zaščiti živali med mučenje živali.

Sterilizacija samic (psic in mačk) pred prvo gonitvijo močno zmanjšuje verjetnost razvoja tumorja na mlečnih žlezah, jajčnikih in maternici.
Mit o tem, da mora imeti psica ali mačka vsaj enkrat v življenju leglo, je lahko torej škodljiv. S sterilizacijo se izognemo zelo pogostemu vnetju maternice (pyometra), ki lahko resno ogrozi življenje samice in terja urgentno sterilizacijo.

S kastracijo mačkov se zmanjša ali prekine potepuške pohode, pretepe in s tem povezane poškodbe, označevanje teritorijev.
Z držanjem mačje populacije pod kontrolo se zmanjšuje prenos nalezljivih bolezni, posebej velja omeniti mačjo levkozo in mačji AIDS, ki sta pogosta in za mačke pogosto pogubna.

Z držanjem mačje populacije pod kontrolo se zmanjšuje prenos nalezljivih bolezni, posebej velja omeniti mačjo levkozo in mačji AIDS, ki sta pogosta in za mačke pogosto pogubna.

Kastracija psov je prav tako priporočljiva metoda za preprečevanje nekaterih vedenjskih težav, kot je npr. agresivnost do drugih samcev. To je še posebej moteče v naseljih, kjer je populacija psov velika. S pravočasno kastracijo se zmanjša tveganje za razvoj raka na modih in prostati pri starejših psih.

Kdaj opraviti poseg?
Pri mačkah in mačkonih velja doktrina, da je sterilizacijo smiselno opraviti že pri starosti 4 mesecev oz., ko doseže njihova telesna teža vsaj 1 kilogram. Psice naročamo na poseg v starosti 6 mesecev, pse pa kastriramo nekje v starosti 6 mesecev. Pri psih, kastriranih po dopolnjenem 2. letu starosti, lahko potepuštvo in ostala neželjena obnašanja kljub kastraciji ne izginejo, ker jim preidejo v navado. Pri mačkih se nezaželeno obnašanje odpravi s kastracijo v kateremkoli obdobju njihovega življenja.

Kaj bi morali vedeti o posegu?
Posege opravljamo pri zdravih, teščih živalih v splošni narkozi. Priporočljivo je, da se jih vsaj kakšen teden pred operacijo razglisti, če že dlje časa niso dobile zdravila proti notranjim zajedavcem.

Kaj pa po posegu?
Živali po kastraciji in sterilizaciji so bolj umirjene in predvsem samci, predvsem psi, bolj vodljivi in poslušni. Mački se držijo doma, če gre za prostoživeče mačkone, hišni pa ne markirajo. Opozoriti velja, da se s posegom zveča tveganje za nastanek debelosti – telesno težo držimo pod kontrolo predvsem z zmanjšanjem obroka hrane, z vnosom hrane manjše kalorične vrednosti in telesno aktivnostjo.

Zahvala

V čast in veselje nam je bilo druženje z vami na otvoritvi poslovne enote v Radečah.

Vaša prisotnost nam je obogatila uresničitev naše dolgoletne misli, priti bliže našim zgodovinskim uporabnikom.

Iskrena zahvala za vaš odziv, s katerim  ste dokazali podporo pri uresničitvi naše zgodbe  v poslovni enoti v Radečah, kjer bomo v registrirani enoti uresničevali poslanstvo  veterine, pomagati živalim in prisluhu njihovim lastnikom.

Brez vaše podpore zgodba ne bi bila uresničena.

Vedno dobrodošli.

Za kolektiv Veterinarske postaje Laško, d.o.o.
Marjetka Podlesnik Samec, dr.vet.med.

Sprememba pravilnika

Zaradi spremembe pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje STEKLINE, navajamo 11. člen le-taga pravilnika in del pripadajočega Obveznega navodila.

Za vsako nadaljno informacijo smo na razpolago v času delovnika.
Bodite pozorni, da pripeljete pse na cepljenje v letu 2014 znotraj 365 dni od prejšnjega cepljenja, sicer se smatra letošnje cepljenje kot 1.!

“11. člen (preventiva)
(1) Lastniki psov morajo zagotoviti, da so psi prvič cepljeni proti steklini (primarno cepljenje) v starosti od 12 do 16 tednov.
(2) Najpozneje ob prvem cepljenju morajo biti psi označeni in vpisani v centralni register psov v CIS VET (v nadaljnjem besedilu: register psov). Če lastnik psa s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji opravi cepljenje iz tega pravilnika v drugi državi, mora najpozneje v 30 dneh od opravljenega cepljenja veterinarski organizaciji predložiti dokazilo o opravljenem cepljenju, ki ga veterinarska organizacija vnese v register psov.
(3) Drugo in tretje cepljenje psov je treba opraviti v razmakih do 12 mesecev od predhodnega cepljenja, vendar dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem letu. Za tretje cepljenje se uporabijo cepiva, ki zagotavljajo imunost več kot eno leto. Vsa nadaljnja cepljenja se opravijo v skladu z navodili proizvajalca cepiva. Shema cepljenja je navedena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Če se drugo, tretje ali nadaljnja cepljenja ne izvajajo v rokih iz prejšnjega odstavka, se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo cepljenje.
(5) Cepljenje opravljajo veterinarske organizacije in podatke o opravljenih cepljenjih vnesejo v register psov v sedmih delovnih dneh po opravljenem cepljenju.
(6) Veterinarska organizacija vpiše podatke o opravljenem cepljenju proti steklini v register psov in v veterinarski dokument, ki mora spremljati psa.

Podatki o opravljenem cepljenju zajemajo:
a) datum cepljenja;
b) podatke o uporabljenem cepivu (ime cepiva, naziv proizvajalca, serijska št. cepiva, rok uporabnosti cepiva);
c) ime veterinarja, ki je cepljenje opravil;
č) datum naslednjega cepljenja.
(7) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati cepiva, ki se uporabljajo za cepljenje proti steklini, ter veljavnost cepljenja proti steklini so določeni v Prilogi III Uredbe 576/2013/EU.

(8) Ob vsakem cepljenju psov proti steklini je treba psom odpraviti notranje zajedavce.”

Cepljenje proti steklini je leta 2014 obvezno za VSE PSE! Če je bil pes predhodno že cepljen v letih 2012 in 2013, se letošnje cepljenje šteje kot tretje in je potrebno psa ponovno cepiti leta 2017 (od zadnjega cepljenja v letu 2013 ne sme preteči več kot 365 dni!).

Naknadno je bilo izdano OBVEZNO NAVODILO o postopkih izvajanja 11. člena zgoraj omenjenega pravilnika, ki navaja:

“Če do roka, v katerem mora biti opravljeno cepljene, pes iz objektivnih razlogov ne more biti cepljen (bolezen, poškodba, brejost,…), mora lastnik psa pred potekom roka za cepljenje podati na pristojni OU Uprave vlogo, kateri priloži potrdilo lečečega veterinarja o razlogu za prestavitev cepljenja in predlog novega datuma cepljenja psa. Po preučitvi vloge uradni veterinar OU Uprave v CRPsi v opombe vnese razlog za prestavitev cepljenja in predlog novega datuma ter vlagatelju izpisek iz CRPsi.”

Trenutno poteka strožji inšpekcijski nadzor
Če ste bili lastnik psa, kateri vam je poginil, ušel, ste ga oddali ali prodali (ne glede na čas, kdaj točno se je to zgodilo), preverite, ali je pes v Centralnem registru psov odjavljen oz. ni več registriran na vas!

Trenutno poteka strožji inšpekcijski nadzor nad vsemi prijavljenimi psi, ker se ureja stanje živih in cepljenih psov v Sloveniji. V izogib neprijetnostim ali celo visokim kaznim (od 125 – 400€), preverite status vašega psa pri svojem veterinarju.