SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE/KASTRACIJE LASTNIŠKIH MAČK/MAČKONOV V OBČINI LAŠKO PO SUBVENCIONIRANI CENI 

SUBVENCIONIRANE STERILIZACIJE/KASTRACIJE SE IZVAJAJO OD 18. 1. 2021 DO PORABE SREDSTEV, NA VETERINARSKI POSTAJI LAŠKO. 

Cena sterilizacije mačke je 65,39 EUR. Lastnik prispeva 30 EUR, preostalo razliko pa sofinancirata Občina Laško (20 EUR) in Veterinarska postaja Laško (15,39 EUR). 

Cena kastracije mačkona je 54,02 EUR. Lastnik prispeva 26 EUR, preostalo razliko pa sofinancirata Občina Laško (20 EUR) in Veterinarska postaja Laško (8,02 EUR). 

Za naročila pokličite 03 734 16 16.

Subvencija je namenjena občanom Občine Laško. Posameznemu gospodinjstvu se lahko sofinancira storitev za največ tri živali.