Sofinanciranje sterilizacije za mačke lastniških mačk v občini Laško po subvencijski ceni 30 eur.

Sterilizacija poteka na veterinarski postaji Laško od 20.1.2020 do porabe predvidenih sredstev. Cena sterilizacije je 65,39 eur.
Lastnik mačke prispeva 30 eur, preostalo razliko pa sofinancirata Občina Laško (20 eur) in Veterinarska postaja Laško (15,39 eur).

Za naročila pokličite 03 734 1616

Subvencija je namenjena občanom Občine Laško.
Posameznemu gospodinjstvu se lahko sofinancira storitev za največ tri živali.