OTVORITEV POSLOVNE ENOTE VETERINARSKE POSTAJE LAŠKO D.O.O., V RADEČAH
Korenine veterinarske postaje Laško segajo v leto 1953 z veterinarsko ambulanto v tedanjem mestnem jedru Laškega. Od začetka pa do danes je veterina pokrivala celotno območje sedaj UE Laško, danes dve občini Laško in Radeče, vedno s prisotnostjo zaposlenega vet. Iz Radeč

Korenine veterinarske postaje Laško segajo v leto 1953 z veterinarsko ambulanto v tedanjem mestnem jedru Laškega. Od začetka pa do danes je veterina pokrivala celotno območje sedaj UE Laško, danes dve občini Laško in Radeče, vedno s prisotnostjo zaposlenega vet. Iz Radeč

Leta 1971, je bila ambulanta preseljena na novo lokacijo, na področju laške pivovarne, kjer je delovala do leta 1998. Od tega leta pa smo na novi lokaciji, v novo zgrajeni stavbi, ob mestnem jedru, v Marija Gradcu.

V tem času je tedanja veterinarska ambulanta  preživela najprej združitev v Zavod za živinorejo in veterinarstvo Celje in kasneje v letu 1996, ob spremembi družbenopolitičnega sistema se je zavod razpadel ponovno na veterinarske postaje, ki so postale gospodarske družbe.

Do razvoja telekomunikacijskega omrežja na celotnem območju , je veterinarska postaja delovala v Radečah s pomočjo zbirnega centra naročil strank, ki so potekale kar na krajevnem oz. matičnem uradu v Radečah. Prijazne in predane uslužbenke urada; ga. Ivica Zahrastnik, Danica Pirš in ga. Danijela Starič, so sprejemale in prenašale naročila strank na veterinarja, ki je vsak delovni dan ob 10. uri, sprejel naročila in jih reševal na terenu. Mnogokrat smo kar na krajevnem uradu , za pultom ali celo v poročni dvorani reševali primere bolnega psa ali muce. Gospe so tako bile kot del veterinarske ekipe, znale so« že« postavljati tudi diagnoze. Bilo je prijetno.

Vsi ki smo imeli enkratno priložnost biti veterinar veterinarske postaje Laško, delovati na tem obsežnem območju, danes dveh občin, se zavedamo poslanstva, saj živali govorijo, če jim prisluhnemo in ob vsem znamo prisluhniti tudi človeku, ki išče prisluh v sogovorniku.. Na svetu smo, da podarjamo sonce in odganjamo sence.

Z razvojem telekomunikacijskega sistema,  je zbirni center na krajevnem uradu prenehal, naročila strank dotekajo direktno na postajo.

Z odprtjem poslovne enote , ki pomeni željo iti nasproti našim strankam je naša dolgoletna misel.

V tem decembru, danes, pa jo vsi skupaj z vami uresničujemo.

Zahvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali, da se  zgodba našega poslanstva na tej lokaciji nadaljuje. 

Hvala, da ste mi prisluhnili.

Veterinarska postaja Laško, d.o.o.
Direktorica: Marjetka Podlesnik Samec, dr.vet.med.