Zahvala

V čast in veselje nam je bilo druženje z vami na otvoritvi poslovne enote v Radečah.

Vaša prisotnost nam je obogatila uresničitev naše dolgoletne misli, priti bliže našim zgodovinskim uporabnikom.

Iskrena zahvala za vaš odziv, s katerim  ste dokazali podporo pri uresničitvi naše zgodbe  v poslovni enoti v Radečah, kjer bomo v registrirani enoti uresničevali poslanstvo  veterine, pomagati živalim in prisluhu njihovim lastnikom.

Brez vaše podpore zgodba ne bi bila uresničena.

Vedno dobrodošli.

Za kolektiv Veterinarske postaje Laško, d.o.o.
Marjetka Podlesnik Samec, dr.vet.med.

Otvoritev poslovne enote Radeče in govor