Sprememba pravilnika

Zaradi spremembe pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje STEKLINE, navajamo 11. člen le-taga pravilnika in del pripadajočega Obveznega navodila.

Za vsako nadaljno informacijo smo na razpolago v času delovnika.
Bodite pozorni, da pripeljete pse na cepljenje v letu 2014 znotraj 365 dni od prejšnjega cepljenja, sicer se smatra letošnje cepljenje kot 1.!

“11. člen (preventiva)
(1) Lastniki psov morajo zagotoviti, da so psi prvič cepljeni proti steklini (primarno cepljenje) v starosti od 12 do 16 tednov.
(2) Najpozneje ob prvem cepljenju morajo biti psi označeni in vpisani v centralni register psov v CIS VET (v nadaljnjem besedilu: register psov). Če lastnik psa s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji opravi cepljenje iz tega pravilnika v drugi državi, mora najpozneje v 30 dneh od opravljenega cepljenja veterinarski organizaciji predložiti dokazilo o opravljenem cepljenju, ki ga veterinarska organizacija vnese v register psov.
(3) Drugo in tretje cepljenje psov je treba opraviti v razmakih do 12 mesecev od predhodnega cepljenja, vendar dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem letu. Za tretje cepljenje se uporabijo cepiva, ki zagotavljajo imunost več kot eno leto. Vsa nadaljnja cepljenja se opravijo v skladu z navodili proizvajalca cepiva. Shema cepljenja je navedena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Če se drugo, tretje ali nadaljnja cepljenja ne izvajajo v rokih iz prejšnjega odstavka, se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo cepljenje.
(5) Cepljenje opravljajo veterinarske organizacije in podatke o opravljenih cepljenjih vnesejo v register psov v sedmih delovnih dneh po opravljenem cepljenju.
(6) Veterinarska organizacija vpiše podatke o opravljenem cepljenju proti steklini v register psov in v veterinarski dokument, ki mora spremljati psa.

Podatki o opravljenem cepljenju zajemajo:
a) datum cepljenja;
b) podatke o uporabljenem cepivu (ime cepiva, naziv proizvajalca, serijska št. cepiva, rok uporabnosti cepiva);
c) ime veterinarja, ki je cepljenje opravil;
č) datum naslednjega cepljenja.
(7) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati cepiva, ki se uporabljajo za cepljenje proti steklini, ter veljavnost cepljenja proti steklini so določeni v Prilogi III Uredbe 576/2013/EU.

(8) Ob vsakem cepljenju psov proti steklini je treba psom odpraviti notranje zajedavce.”

Cepljenje proti steklini je leta 2014 obvezno za VSE PSE! Če je bil pes predhodno že cepljen v letih 2012 in 2013, se letošnje cepljenje šteje kot tretje in je potrebno psa ponovno cepiti leta 2017 (od zadnjega cepljenja v letu 2013 ne sme preteči več kot 365 dni!).

Naknadno je bilo izdano OBVEZNO NAVODILO o postopkih izvajanja 11. člena zgoraj omenjenega pravilnika, ki navaja:

“Če do roka, v katerem mora biti opravljeno cepljene, pes iz objektivnih razlogov ne more biti cepljen (bolezen, poškodba, brejost,…), mora lastnik psa pred potekom roka za cepljenje podati na pristojni OU Uprave vlogo, kateri priloži potrdilo lečečega veterinarja o razlogu za prestavitev cepljenja in predlog novega datuma cepljenja psa. Po preučitvi vloge uradni veterinar OU Uprave v CRPsi v opombe vnese razlog za prestavitev cepljenja in predlog novega datuma ter vlagatelju izpisek iz CRPsi.”

Trenutno poteka strožji inšpekcijski nadzor
Če ste bili lastnik psa, kateri vam je poginil, ušel, ste ga oddali ali prodali (ne glede na čas, kdaj točno se je to zgodilo), preverite, ali je pes v Centralnem registru psov odjavljen oz. ni več registriran na vas!

Trenutno poteka strožji inšpekcijski nadzor nad vsemi prijavljenimi psi, ker se ureja stanje živih in cepljenih psov v Sloveniji. V izogib neprijetnostim ali celo visokim kaznim (od 125 – 400€), preverite status vašega psa pri svojem veterinarju.